Michal Bardavid "Dans ve hareket ile kendini ifade et, özüne dön, potansiyelini keşfet"

2002'de İspanya'da International Dance Therapy Institutede 2008'de dans terapisi eğitimini tamamlayıp "Dans Terapisti” unvanını almıştır.

Bu süre içinde Gestalt Terapisi, Aile Terapisi, Psikodrama gibi çeşitli alanlarda temel eğitimlere katılan Bardavid, 2005-2008 aralığında Anadolu Sağlık Merkezi-John Hopkins'e de hastane personeli ve yönetim kadrosu ile kurumsal bağlılığa ve kişisel gelişime yönelik programlar ve hamile kadınlar ile dans terapisini uyguladığı "Doğumun Dansı" programını yapmıştır.

2008'den bu yana değişik mekânlarda, farklı yaş gruplarına bireysel ve grup çalışmaları uygulayan Michal, Türkiye, İspanya ve Estonya'da dans terapisi workshoplarına liderlik yapmıştır.

Michal Bardavid ile Dans ile Dönüşüm Detaylar