İçinde var olan gerçeğin dışında gerçek yok. Bunun dışındaki her şey, başkalarının sana söyledikleridir.

METİN HARA

Yaşamındaki en büyük hazineyi “kendini” sana hediye etme zamanı…

Şimdi, kendi içine, “Ben” e dönmenin zamanı.

Bu seminerle, kendini kabul edecek, sevmeyi öğrenecek, içinde saklanmış olan çocuğu bulacak ve onunla iletişime geçecek, iç dünyanı şifalandırarak dünyanı değiştirmeyi hatırlayacaksın.

Bir’lik bilincini deneyimleyecek ve yaşamını şekillendirmeye başlayacaksın.

Not: Bu eğitim ileri seviye bir seminerdir. Bu nedenle seminere ancak Metin Hara ile "İllüzyonu Aşmak'' seminerini tamamlamış bireyler katılabilir.

 • 1. Bölüm: Kozadan Çıkış
  • Patern bilgisi
  • Kalıpları fark etme
  • Meydan okuma 
  • İç "Ben"le tanışma (Uygulama)
  • Meditasyon
 •  
 • 2. Bölüm: ''Biz''den ''Bir''e
  • Hücresel Hafıza
  • Chi Topu (İleri Seviye) (Uygulama)
  • Bedeni Kodlamak (Uygulama)
  • Toplu Meditasyon İlkeleri
  • Bedensel Sınırlardan Kurtulma (Uygulama)
 •  
 • 3. Bölüm: Şifa
  • Tamamlayıcı Bakış Açısı
  • Şifa teknikleri ilkeleri 
  • Şifa çalışması (Uygulama)
  • Meditasyon
 •  
 • 4. Bölüm: Zihinde Ustalaşma
  • Zihnim kontrolden çıkıyor!
  • Zihinde ustalaşma
  • 100 dakida sessizlik (İnziva)
 •  
 • 5. Bölüm: Anı Yaşama
  • 3. Göz Aktivasyonu 1.Seviye (Uygulama)
  • An'ın Önemi
  • Zaman Kalp İlişkisi
  • Yeme Meditasyonu
  • Enerji Vampirliği
  • Dramalar
  • Korunma Yöntemleri
  • Meydan Okuma (Uygulama)
 •  
 • 6. Bölüm: Geleceği Şekillendirme
  • 3. Göz Aktivasyonu 2.Seviye (Uygulama)
  • Zaman
  • Tezahür
  • Tohum Düşünce 
  • Odaklanma
  • Duygusal Çapa Yaratma
  • Meditasyon
 •  
 • 7. Bölüm: Doğa'ya Dönüş
  • 3.Göz Aktivasyonu (3.Seviye Uygulama)
  • Doğayla iletişim
  • Ağacımızla tanışma (Uygulama)
 •  
 • 8. Bölüm: Telapati
  • Zihni durdurma
  • Kalp kapısı (Uygulama)
  • Zihin okuma deneyler (Uygulama)
  • Meditasyon
  • Veda