ECZ. Gül Saydam "Hayat Frekanstır!"

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 4'üncülük ile mezun olan Saydam, yıllardır aldığı eğitim ve tecrübelerini, QXCI Scio ile birleştirmiştir, 2013 yılında Timissoara Victor Babes Üniversitesi'ndeki  QXCI Scio ile ilgili sertifika programına katılmıştır.

“Hayat Frekanstır” sözüyle yola çıkan Gül Saydam hayat amacının bilgisini, sevgisini ve ruhunu yaptığı işe katarak, dengeleme çalışmaları ile yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtmiştir.